Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng trở lại trên 1,1 triệu - Fxpro


Fxpro


Số lượng đơn xin thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ đã bất ngờ tăng vào tuần trước lên trên 1,1 triệu. Trung bình, các nhà phân tích dự đoán con số này sẽ giảm xuống 0,93 triệu từ 0,97 triệu một tuần trước đó.

Ở những nơi khác, số các yêu cầu tiếp tục đã giảm xuống 14,84 triệu từ 15,84 triệu một tuần trước đó. Ở đây chúng ta có thể thấy tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm. Tuy nhiên, dữ liệu có độ trễ kéo dài một tuần, do đó, điều này tương ứng với tuần có số lượng tuyên bố ban đầu giảm mạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng chung là giảm tỷ lệ thất nghiệp. , là quá chậm để không gây ra lo ngại giữa các nhà đầu tư. Một yếu tố đáng báo động là sự kết thúc của chương trình chi trả bổ sung cho người thất nghiệp. Nếu không có họ, thu nhập của người Mỹ hứa hẹn sẽ giảm đáng kể trong tháng 8.

Nhóm phân tích FxPro