GBPUSD giao dịch dưới ngưỡng kháng cự kỹ thuật một lần nữa - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã từ bỏ mức tăng hôm thứ Tư để đóng cửa thấp hơn mức 1.3122. Đầu tuần, cáp đã tăng mạnh hơn sau khi phá vỡ mức giá này. Việc đóng cửa dưới ngưỡng kháng cự kỹ thuật cho thấy hành động giá tăng trở lại trong thời gian ngắn để kiểm tra mức này. Nhưng với việc giá bị từ chối mạnh, thì khả năng giảm giá đang có nhiều khả năng xảy ra. Mức quan trọng tiếp theo sẽ là phạm vi trước đó gần 1.3000. Miễn là mức này được giữ nguyên, GBPUSD vẫn có thể tăng giá. Tuy nhiên, nếu cáp mất mức 1.3000, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.