Phân tích sóng bạch kim - ngày 20 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 900,00

Gần đây, bạch kim đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa hỗ trợ mức 931,00 (mức thấp của Sao mai trước đó) và sự điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng từ tháng 7. Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này có khả năng gia tăng áp lực giảm giá đối với Bạch kim trong các phiên giao dịch tới. .

Bạch kim có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ trong vòng tiếp theo 900,00 (mức thấp của sóng trước (4), giao với đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 3).