Phân tích sóng EURUSD - ngày 20 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURUSD đã đảo chiều từ mức kháng cự 1.1900

• Có khả năng giảm xuống 1.1710

EURUSD gần đây đã đảo chiều giảm với các thanh nến hàng ngày mô hình Bearish Engulfing từ mức kháng cự 1.1900 (đỉnh của các sóng trước (iii) và 1) đứng gần dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1.1900 đã chặn đứng xung lực ngắn hạn trước đó sóng 3 từ đầu tháng 8.

Với sự phân kỳ ba xu hướng giảm rõ ràng trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, EURUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.1710 (mức thấp của các sóng trước (iv) và 2) .