Phân tích sóng AUDJPY - 20 tháng 8, 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDJPY đã đảo ngược từ mức kháng cự 76,45

• Có khả năng giảm xuống 75,00

AUDJPY gần đây đã giảm xuống từ mức kháng cự quan trọng mức 76,45 (đã được đảo ngược giá từ cuối tháng 12) - trùng với dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Sự đảo chiều giảm xuống từ mức kháng cự 76,45 tiếp tục sóng xung động ngắn hạn đang hoạt động (i) từ giữa tháng 7.

AUDJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 75,00 (mức kháng cự cũ từ đầu tháng 7).