Phân tích Làn sóng Nike - Ngày 20 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Nike đã phá vỡ mức kháng cự nhiều tháng 104,50

• Có khả năng tăng lên 110,00

Gần đây, Nike đã vượt qua ngưỡng quan trọng Mức kháng cự nhiều tháng 104,50 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 1 - như có thể thấy từ biểu đồ hàng ngày của Nike bên dưới).

Sự bứt phá của mức kháng cự 104,50 đã thúc đẩy sự khác biệt hoạt động- sóng xung độ dài 3 và (3).

Với xu hướng tăng rõ ràng trong nhiều tháng, Nike có thể sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự trong vòng tiếp theo 110,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động 3).