Phân tích sóng đậu nành - ngày 19 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đã phá vỡ mức kháng cự nhiều tháng 910.00

• Có khả năng tăng lên 930.00

Đậu nành tiếp tục tăng sau khi sự đột phá sớm hơn của mức kháng cự quan trọng trong nhiều tháng 910,00 (mức cao hàng tháng trước đây từ tháng 3 và tháng 7).

Việc phá vỡ mức kháng cự 910,00 được bắt đầu bằng việc phá vỡ mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung lực đi xuống từ tháng 1.

Đậu nành có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 930,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung trung gian đang hoạt động (C)).