Phân tích sóng CHFJPY - ngày 19 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đã đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 117,65

• Có khả năng giảm xuống 115,60

CHFJPY gần đây đã giảm điểm so với mức quan trọng mức kháng cự 117,65 (đã chặn đứng đợt điều chỉnh tăng mạnh hàng tuần (B) vào giữa năm 2018).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 117,65 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng tuần trên.

Với mức mua quá mức mạnh hàng tuần, CHFJPY của Stochastic có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 115,60.