Phân tích sóng EURNZD - ngày 19 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD đã đảo chiều từ mức kháng cự 1.8200

• Có khả năng giảm xuống 1.7900

EURNZD gần đây đã đảo chiều giảm so với mức đa mức kháng cự tháng 1.8200 (hình thành đỉnh kép hàng tháng vào tháng 5).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 1.8200 được củng cố bởi dải Bollinger hàng ngày phía trên và bằng mức Fibonacci 38,2% điều chỉnh xung lực đi xuống từ vào giữa tháng 3.

EURNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7900 (trước đây là đỉnh của sóng xung lực đi lên mạnh mẽ (i) từ đầu tháng 8).