Phân tích sóng USDJPY - ngày 18 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 105,30 và 104,70

USDJPY gần đây đã đảo chiều giảm so với ngày Evening Star từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự chính 106,700 (mức hỗ trợ cũ từ tháng 7), dải Bollinger Band hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung lực đi xuống từ tháng 6.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự này khu vực bắt đầu sóng xung lực ngắn hạn đang hoạt động (iii).

USDJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 105,30 (mức thấp của sóng nhỏ trước đó (a)) - tiếp theo là 104,70.