Phân tích sóng USDCAD - ngày 18 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCAD đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 1.3200

• Có khả năng giảm xuống 1.3100

USDCAD hôm nay đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.3200 (mức thấp hàng tháng trước đây kể từ tháng 2 - cũng đã bị đảo ngược giá vào đầu tháng này)

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.3200 tiếp tục xu hướng giảm mạnh hàng ngày tích cực từ giữa tháng 3.

USDCAD có khả năng giảm sâu hơn nữa trong các sóng xung động C và (v) về phía mức hỗ trợ tiếp theo 1.3100.