Phân tích sóng khí tự nhiên - ngày 18 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 2,40

• Có khả năng tăng lên 2,50

Gần đây, khí tự nhiên đã phá vỡ ngưỡng chính mức kháng cự 2,40 (mục tiêu tăng trước đó, lần cuối cùng mức giá này đảo ngược giá là vào giữa tháng 12 năm ngoái)

Việc phá vỡ mức kháng cự 2,40 trước khi phá vỡ mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của làn sóng xung lực đi xuống từ đầu tháng 11 năm ngoái.

Khí tự nhiên có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 2.500 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động nhỏ đang hoạt động (iii)).