Phân tích sóng USDCHF - ngày 18 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 0,9060

• Có khả năng giảm xuống 0,9000

USDCHF hôm nay đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 0,9060 (đã dừng các sóng trước (iii) và 3 vào đầu tháng này - như có thể thấy bên dưới).

Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 0,9060 tiếp tục sóng xung kích ngắn hạn 5 đang hoạt động - thuộc về chuỗi xung giảm kéo dài (3) từ tháng 3.

USDCHF có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ trong vòng tiếp theo 0.9000 (giao với đường xu hướng hỗ trợ thấp hơn của kênh giảm hàng tuần rộng từ tháng 5 năm 2019).