Dầu mỏ tiếp tục hợp nhất khi OPEC sắp họp - Orbex


OrbexGiá dầu thô tiếp tục duy trì phạm vi gần đây, mặc dù hành động giá đang phục hồi từ đợt giảm hôm thứ Sáu tuần trước. Các thị trường dầu mỏ sẽ tìm kiếm các tín hiệu từ cuộc họp OPEC + trong tuần này, diễn ra vào thứ Tư. Hành động giá được cố định chắc chắn gần tay cầm 42,00. Tại thời điểm viết bài, giá dầu đang tăng mạnh từ mức này. Nhưng trừ khi chúng ta thấy dấu hiệu rõ ràng về sự bứt phá trên 43,00 đánh dấu mức cao trước đó, hành động giá khác nhau sẽ tiếp tục. Hiện tại, mức 42,00 có thể đang giữ mức hỗ trợ, tạo ra một số trọng lượng cho xu hướng tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay