GBPUSD cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự kỹ thuật - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đang trên đà ổn định và có khả năng đóng cửa với mức tăng trong ba ngày. Tuy nhiên, hành động giá vẫn nằm dưới mức kháng cự kỹ thuật quan trọng là 1.3122. Một sự đột phá trên mức này là cần thiết để xác nhận tiếp tục tăng. Tuy nhiên, với nhiều thử nghiệm của ngưỡng kháng cự này, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ cố gắng bứt phá một lần nữa. Giá đóng cửa trên 1.3122 sẽ xác nhận việc di chuyển về hướng xử lý 1.32000 tiếp theo. Mặt khác, nếu GBPUSD không thành công ở mức kháng cự, thì chúng ta có thể thấy giá giảm xuống. Mức hỗ trợ giảm xuống ở mức 1.3000. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.