Phân tích sóng EURGBP - ngày 17 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP đã đảo ngược từ mức hỗ trợ vòng 0,9000

• Có khả năng tăng lên 0,9155

EURGBP gần đây đã đảo ngược so với mức quan trọng mức hỗ trợ vòng 0,9000 (đã dừng sóng (a) của sóng điều chỉnh nhỏ trước đó (ii)).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,9000 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và bởi mức hỗ trợ mạnh tiếp theo 0,8950 (mức thấp nhất của Sao mai hàng ngày từ giữa tháng 7).

EURGBP có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,9155 (đỉnh của sóng xung 1 và (i) trước đó) ).