Phân tích sóng AUDUSD - ngày 17 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDUSD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,7100

• Có khả năng tăng lên 0,7250

AUDUSD gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ chính mức 0,7100 (dừng hai sóng điều chỉnh trước đó A và (4)).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,7100 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và bởi mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của hướng lên xung lực từ tháng 6.

AUDUSD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,7250 (đỉnh của sóng xung lực trung hạn trước đó (5)).