Phân tích sóng AUDNZD - ngày 17 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD đã phá vỡ mức kháng cự 1.0865

• Có khả năng tăng lên 1.1100

AUDNZD gần đây đã vượt qua ngưỡng quan trọng trong nhiều tháng mức kháng cự 1,0865 (đã đảo ngược giá đều đặn từ tháng 11 năm ngoái, như có thể thấy bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 1,0865 đã tăng tốc cho làn sóng xung lực ngắn hạn đang hoạt động (iii) - thuộc về lên sóng xung C cấp cao hơn từ tháng 7.

AUDNZD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.1100 (có khả năng là giá cho sự hoàn thành của sóng xung tích cực (iii)).