Phân tích sóng đồng - ngày 17 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng phá vỡ kênh hàng ngày từ

• Có khả năng tăng lên 299,00

Đồng gần đây đã đảo chiều tăng từ mức hỗ trợ 280,00 (mức thấp nhất của sóng (A) của sóng điều chỉnh trung gian trước đó (2) từ tháng 7).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 280,00 đã bắt đầu sóng xung động trung hạn tích cực (3).

Vừa phá vỡ kênh giảm hàng ngày từ tháng 7 Đồng có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 299,00 (đỉnh của sóng xung mạnh trước đó (1)).