GBPJPY xung lực để hoàn thành ba ZigZag - Orbex


OrbexCấu trúc GBPJPY gợi ý đến một đường ngoằn ngoèo ba bao gồm các sóng chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Tại thời điểm viết bài, làn sóng cuối cùng Ⓩ đang được phát triển. Điều này có dạng một đường ngoằn ngoèo chuẩn (A) - (B) - (C). Các sóng phụ trung gian (A) và (B) đã hoàn thành, trong khi sóng xung (C) đang được hình thành. Sóng (C) đã hoàn thành các sóng phụ 1-2-3 và 4. Bây giờ chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ mở rộng khi sóng 5 hoàn thành lên 142.11. Mức độ tôn trọng thời gian thuê của sóng chính và Ⓨ là ngang nhau. Một kịch bản thay thế cho thấy rằng sóng xung 3 của (C) đã hoàn tất. Tuy nhiên, sóng điều chỉnh 4 chỉ mới bắt đầu phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ giảm trong sóng 4 gần 137,58 trước. Ở mức này, giá sẽ ở mức 50% của sóng 3. Sau khi hoàn thành động thái điều chỉnh, giá dự kiến ​​sẽ tăng trong sóng 5 đến 142.11. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.