Dầu thô WTI duy trì mức giữ gần 42 - Orbex


OrbexGiá dầu tiếp tục duy trì trong mô hình nắm giữ. Hành động giá giảm trở lại mức 42,00 và dầu đã đóng cửa cao hơn một chút trên mức này. Cuộc họp OPEC trong tuần này có thể giúp giá dầu tăng một số động lực. Về mặt giảm điểm, dưới mức 42.00, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giao dịch đi ngang. Điều này có nghĩa là phạm vi giữa 42,00 và 41,00 sẽ được phát. Mặt khác, ở phía tăng điểm, cần tiếp tục duy trì trên mức 42,00. Do đó, việc đóng cửa trên 43,00 sau đó sẽ có khả năng xác nhận đà tăng với mục tiêu tiếp theo là 45,00. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay