Phân tích sóng khí tự nhiên - ngày 14 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 2,27

• Có khả năng tăng lên 2,400

Khí tự nhiên hôm nay đã đột phá mạnh trên mức mức kháng cự chính 2,27 (đỉnh của sóng xung lực tăng mạnh trước đó (iii)).

Việc phá vỡ mức kháng cự 2,27 đã đẩy nhanh sóng C của đợt điều chỉnh ABC đang hoạt động (2) từ cuối tháng 6 .

Khí tự nhiên có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 2.400 (giá mục tiêu khi hoàn thành việc điều chỉnh ABC đang hoạt động (2)).