Phân tích sóng AUDCAD - ngày 14 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,9420

• Có khả năng tăng lên 0,9530

AUDCAD gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ quan trọng mức 0,9420 (mức kháng cự mạnh trước đây từ tháng 6), giao với dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và với mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng trước đó từ tháng 5.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 0,9420 này đã ngăn đợt điều chỉnh ABC trước đó (ii).

AUDCAD có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 0,9530 (hỗ trợ từ đầu tháng 6 - đã chặn đứng đợt sóng nhỏ trước đó (a)).