Phân tích sóng GBPUSD - ngày 14 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPUSD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ vòng 1.3000

• Có khả năng tăng lên 1.3200

GBPUSD gần đây đã đảo chiều khỏi vòng mức hỗ trợ 1,3000 (đã đảo chiều giá nhiều lần kể từ đầu tháng 8, như có thể thấy bên dưới).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 1,3000 tiếp tục sóng xung động ngắn hạn đang hoạt động 5 của (C) -wave từ tháng 6.

GBPUSD có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 1.3200 (đã dừng sóng xung mạnh 3 trước đó).