Phân tích sóng Costco - ngày 14 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Costco đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 345,00

Costco gần đây đã đảo ngược khỏi vùng hỗ trợ. tại giao điểm của mức hỗ trợ 331.40 (trước đây là đỉnh của sóng xung lực 1 trước đó từ tháng 7) và mức thoái lui Fibonacci 50% của xung tăng trước đó (i).

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này bắt đầu sóng xung lực ngắn hạn hoạt động (iii) - thuộc về sóng xung lực cấp cao hơn (3) từ tháng 6. Costco có thể sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 345,00 (đỉnh của sóng xung lực trước đó (i)).