XAU / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 14/08/2020 - 21/08/2020 - LiteForex


LiteForex


Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua trên mức 1862,45 với mục tiêu là 2130,03 2200,00.

Kịch bản thay thế: Đột phá và hợp nhất bên dưới mức 1862,45 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1787,62 1669,63.

XAU /USD vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay được ước tính ở mức 1862,45.

Phân tích: Làn sóng thứ ba tăng dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 5 của ( 3) hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba của mức độ nhỏ hơn iii của 5 đã hình thành trên khung thời gian H4 và một sự điều chỉnh cục bộ đã kết thúc phát triển dưới dạng sóng iv của 5. Có lẽ, làn sóng thứ năm v của 5 đang bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1 , với một làn sóng ngược xu hướng (i) của v hình thành bên trong. Nếu giả định là đúng, cặp tiền này có thể tiếp tục tăng lên mức 2130,03 2200,00. Mức 1862,45 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1787,62 1669,63.