EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 14/08/2020 - 21/08/2020 - LiteForex


LiteForex


Kịch bản chính: xem xét các vị thế bán từ các đợt điều chỉnh dưới mức 1,1920 với mục tiêu là 1,1644 1,1472.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 1,1920 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục tăng lên mức 1,2050 1,2200.

EUR /USD vẫn có khả năng điều chỉnh và giảm. Điểm xoay ước tính ở mức 1,1920.

Phân tích: Điều chỉnh giảm dần ở mức độ lớn hơn có lẽ đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng (2) và làn sóng thứ ba (3) bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, sóng phản xu hướng đầu tiên 1 của (3) đang hình thành, với sóng iii của 1 có lẽ được hình thành bên trong. Rõ ràng, một sự điều chỉnh giảm đang hình thành dưới dạng sóng thứ tư iv của 1 trong (3) trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tỷ giá có thể sẽ giảm xuống mức 1.1644 1.1472. Mức 1.1920 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 1.2050 1.2200.