USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 14/08/2020 - 21/08/2020 - LiteForex


LiteForex


Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 0,9044 với mục tiêu là 0,9228 0,9335.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 0,9044 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 0,8950 0,8800.

USD /CHF vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay được ước tính ở mức 0,9044.

Phân tích: Làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 1 của ( 3) hình thành bên trong. Trong khung thời gian H4, sóng v của 1 đang hình thành, có lẽ là sóng (iii) v hình thành bên trong. Rõ ràng, một sự điều chỉnh tăng dần đang hình thành như làn sóng thứ tư (iv) của v trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên mức 0,9228 0,9335. Mức 0,9044 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 0,8950 0,8800.