USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 14/08/2020 - 21/08/2020 - LiteForex


LiteForex


Kịch bản chính: xem xét các vị thế bán từ các đợt điều chỉnh dưới mức 1,3348 với mục tiêu là 1,3100 1,3000.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 1,3348 sẽ cho phép cặp tiền này tiếp tục tăng lên mức 1,3565 1,3780.

USD /CAD vẫn có khả năng giảm. Điểm xoay được ước tính ở mức 1,3348.

Phân tích: Một sóng điều chỉnh tăng dần có mức độ lớn hơn (B) là 4 đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày và sóng ( C) của 4 bắt đầu hình thành. Có lẽ, sóng 1 đầu tiên của (C) đang phát triển trên khung thời gian H4, với sóng v của 1 đang hình thành bên trong. Rõ ràng, sóng (v) của v có mức độ nhỏ hơn đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống 1.3100 1.3000. Mức 1,3348 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 1,3565 1,3780.