Đăng vàng Một phục hồi khiêm tốn - Orbex


OrbexKim loại quý này được cho là tăng từ mức thấp nhất trong ba tuần mà nó đạt được vào đầu tuần này. Hành động giá hiện đang tăng hơn một phần trăm trong ngày khi nó tiếp cận mức năm 1967, nơi chúng ta có thể thấy một số kháng cự hình thành. Việc đóng cửa trên mức này có thể sẽ xác nhận sự tiếp tục tăng điểm. Nhưng trong trường hợp hành động giá không đóng cửa trên vùng kháng cự, chúng ta có thể thấy một sự di chuyển trở lại thấp hơn. Hiện tại, mức dao động thấp gần 1881 sẽ rất quan trọng. Việc đóng cửa dưới mức thấp này có thể sẽ đẩy nhanh đà giảm. Mức hỗ trợ tiếp theo thấp hơn là gần ngưỡng 1818. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.