Phân tích sóng EURJPY - ngày 13 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 125,65

• Có khả năng tăng lên 127,00

EURJPY tiếp tục tăng trong mức tăng mạnh sóng xung lực (iii) - trước đó đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 125,65 (đỉnh của Evening Star hàng ngày từ đầu tháng 8).

Việc phá vỡ mức kháng cự 125,65 đã tăng tốc các sóng xung lực lồng nhau đang hoạt động ( iii), 5 và (C).

EURJPY có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 127,00 (giá có khả năng hoàn thành sóng xung động (iii)).