Phân tích Sóng Đường - Ngày 13 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 13,00

• Có khả năng tăng lên 13,5

Đường hôm nay vượt qua ngưỡng kháng cự 13,00 (đã dừng làn sóng xung lực nhỏ trước đó (iii) vào đầu tháng này).

Việc phá vỡ mức kháng cự 13,00 trùng hợp với việc phá vỡ mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của sóng xung lực đi xuống từ tháng Hai .

Đường có khả năng sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 13,5 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động C).