Phân tích Sóng Bạc - Ngày 13 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đảo chiều từ mức hỗ trợ quan trọng 23,30

• Có khả năng tăng lên 29,75

Bạc gần đây đã đảo chiều theo chiều dài - Doji cố định từ mức hỗ trợ quan trọng 23,30 (mức thấp của Bullish Engulfing hàng ngày trước đó từ cuối tháng 8) - giao với mức điều chỉnh Fibonacci 50% của sóng xung lực đi lên từ tháng 6.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 23,30 bắt đầu cho làn sóng xung động ngắn hạn tích cực 5.

Bạc có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 29,75 (đã đảo ngược giá vào đầu tháng này).