Tiến bộ hơn nữa trên thị trường lao động Hoa Kỳ - Fxpro


Fxpro


Lần đầu tiên sau 21 tuần, số lượng yêu cầu trợ cấp ban đầu ở Hoa Kỳ giảm xuống dưới 1 triệu, xuống còn 964 nghìn cho tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 8. Con số các tuyên bố tiếp tục một tuần trước đó đã giảm 604 nghìn xuống còn 15,486 nghìn.

Cả hai con số đều vượt quá mong đợi, gây ra động lực tăng trưởng vừa phải trong thị trường chứng khoán ngay sau khi công bố. Tiến bộ rõ rệt, bất chấp tình hình khó khăn với đại dịch ở Mỹ, có thể liên quan đến việc kết thúc các chương trình thanh toán bổ sung.

Trợ cấp đặc biệt 600 đô la mỗi tuần cho người thất nghiệp đã kết thúc vào tháng 8. Nhờ chương trình này, một số công nhân đã được trả nhiều hơn mức lương thông thường của họ, do đó, điều này có lợi cho họ khi không phải làm việc.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp cung cấp 300 đô la, nhưng có thể mất vài tuần để thực hiện. Trong thời gian này, chúng ta có thể thấy số lượng người thất nghiệp giảm xuống, vì mọi người sẽ đồng ý giảm lương. Điều này sẽ làm sáng tỏ số liệu việc làm, nhưng thu nhập hộ gia đình lại thấp hơn.

Nhóm phân tích của FxPro