Phân tích sóng CHFJPY - ngày 12 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đã phá vỡ mức kháng cự quan trọng 116,40

• Có khả năng tăng lên 118,00

CHFJPY gần đây đã phá vỡ mức kháng cự quan trọng 116,40 (trước đó đã ngăn đà tăng giá vào đầu tháng 7 và cuối tháng 7).

Việc phá vỡ mức kháng cự 116,40 đã tăng tốc các sóng xung động (iii) và iii của chuỗi xung tăng 3 từ tháng 6.

CHFJPY có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 118,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng 3 và đỉnh của kênh tăng hàng ngày từ tháng trước).