Phân tích sóng GBPCAD - ngày 12 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD đã phá vỡ mức hỗ trợ 1.7345

• Có khả năng giảm xuống 1.7200

GBPCAD gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ 1.7345 (thấp của đợt điều chỉnh trước đó (a)), giao với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xung tăng trước đó từ tháng 6.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.7345 đã tăng tốc sóng xung động (c) của đợt điều chỉnh ABC (b) so với tháng trước.

GBPCAD có thể sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7200 (mức kháng cự cũ từ tháng 7).