Phân tích Làn sóng Vàng - Ngày 12 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng đã đảo chiều từ mức hỗ trợ 1900,00

• Có khả năng tăng lên 2000,00

Gần đây, vàng đã đảo chiều tăng từ mức hỗ trợ trong vòng mức 1900,00, giao nhau giành được sự điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng trước đó từ tháng 6.

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 1900,00 được củng cố thêm bởi đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 3 (vùng cuối cùng sự điều chỉnh bắt đầu từ đỉnh của kênh tăng này).

Với xu hướng tăng hàng ngày chiếm ưu thế, Vàng có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 2000,00.