Tách cổ phiếu sắp ra mắt trên Apple và Tesla - Fxpro


Fxpro


Theo thông báo gần đây từ Hội đồng quản trị của mỗi bên, cả Apple và Tesla đều có đợt chia tách cổ phiếu sắp tới.

Apple sẽ có 4 chia tách cho 1 cổ phiếu vào ngày 24 tháng 8 và Tesla sẽ có đợt chia tách 5 tặng 1 cho những người sở hữu cổ phiếu vào ngày 21 tháng 8.

Cả hai Cổ phiếu sẽ có sẵn trên cơ sở điều chỉnh chia tách cổ phiếu từ Thứ Hai ngày 31 Tháng 8.

Các vị trí mở sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi.