Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần - Orbex


OrbexKim loại quý này đang có đợt điều chỉnh thích hợp đầu tiên sau gần ba tháng. Vàng giảm hơn 3,5% trong ngày sau khi nó bứt phá khỏi kênh giá tăng. Khu vực hỗ trợ gần tay cầm năm 1967 cũng đã được nhường chỗ. Sự sụt giảm hiện tại có thể khiến giá giảm xuống. Tuy nhiên, để đà tăng chiếm ưu thế, kim loại quý sẽ phải bứt phá trên mức năm 1967. Trên đây, ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức giá năm 2026. Hiện tại, có vẻ như đà phục hồi của vàng đang tạm dừng. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.