GBPUSD Kiểm tra lại Mức kháng cự - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã đạt được một số mức tăng rất khiêm tốn vào thứ Ba. Hành động giá tăng đều đặn chỉ khi mức tăng được giới hạn gần mức 1.3122 một lần nữa. Điều này có thể khiến đồng bảng Anh bị đẩy lùi xuống thấp hơn. Cuối dưới của phạm vi gần mức hỗ trợ 1.3000. Chúng tôi có thể mong đợi sự hỗ trợ này sẽ được giữ vững. Nếu giá củng cố trong các mức đã nói, thì nó có khả năng làm tăng xu hướng tăng, dựa trên đà tăng giá. Tuy nhiên, chúng tôi có thể mong đợi sẽ thấy một sự điều chỉnh mạnh nếu GBPUSD nhường chỗ cho gần mức 1.3000. Khu vực hỗ trợ chính tiếp theo là gần tay cầm 1.2750. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.