Phân tích sóng bạch kim - ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đã đảo ngược từ mức kháng cự chính 1025.

• Có khả năng giảm xuống 938,00

Bạch kim tiếp tục giảm sau khi sự đảo chiều đi xuống sớm hơn từ mức kháng cự chính 1025,00 (đỉnh của Ngôi sao băng hàng tuần từ đầu năm nay) - đã liên tục đảo chiều giá từ đầu năm 2017.

Mức kháng cự 1025,00 được củng cố thêm. thực tế là nó đã đứng trên nhiều so với dải Bollinger hàng tuần trên.

Bạch kim có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 938,00 (mức kháng cự quan trọng trước đây từ giữa tháng 5).