Phân tích sóng NZDCAD - Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 0,8800

• Có khả năng giảm xuống 0,8700

NZDCAD gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 0,8800 (mức kháng cự mạnh trước đây từ tháng 6), trùng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xung lực đi lên trước đó từ tháng trước.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 0,8800 đã tăng tốc sóng xung lực đi xuống tích cực C của ABC điều chỉnh (2) từ cuối tháng 6.

NZDCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,8700 (giá mục tiêu khi hoàn thành xung động phụ đang hoạt động (i)).