Phân tích sóng Caterpillar - Ngày 11 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Catepillar đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 140,00

• Có khả năng tăng lên 150,00

Catepillar trước đó đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 140,00 (trước đây là mức hỗ trợ mạnh từ tháng 12, đã đảo ngược đều đặn tất cả các xung lực đi lên từ tháng 2).

Việc phá vỡ mức kháng cự 140,00 đã đẩy nhanh chuỗi xung lực đi lên (3) từ cuối tháng 6.

Catepillar có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 150,00 (mức cao nhất trong nhiều tháng từ tháng 1).