Lưu lượng truy cập web trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã tăng 13% trong tháng 7 - Fxpro


Fxpro


Các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã được báo cáo là đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về lưu lượng truy cập web trong tháng 7 khi giá tiền điện tử tăng lên. Theo dữ liệu từ startup phân tích tiền điện tử ICO Analytics, lưu lượng truy cập web trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu tăng trung bình 13% vào tháng 7 năm 2020. Illia Kmez, trưởng bộ phận nội dung tại ICO Analytics, nói với Cointelegraph rằng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đã tăng thêm 26% lưu lượng truy cập web kể từ tháng 12 Năm 2020. Để đưa ra các tính toán, công ty khởi nghiệp đã phân tích lưu lượng truy cập web của khoảng 100 sàn giao dịch bao gồm các sàn giao dịch và sàn giao dịch quốc tế chỉ hoạt động ở một quốc gia, Kmez cho biết.

Trong khi mức trung bình ở mức 13%, một số sàn giao dịch tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng hàng tháng đáng chú ý hơn, với lưu lượng truy cập tăng hơn 60%, như trường hợp của YoBit.net và KuCoin. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được báo cáo đã chứng kiến ​​24,9 triệu lượt truy cập vào tháng 7, với lưu lượng truy cập tăng gần 10%. Coinbase, dịch vụ ví và trao đổi tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã ghi nhận 22,5 triệu lượt truy cập trong tháng đó, với lưu lượng truy cập tăng 18%.

Các sàn giao dịch phổ biến khác như BitMEX và OKEx đã giảm lưu lượng truy cập vào tháng 7 . Theo dữ liệu, lưu lượng truy cập của BitMEX giảm 1,6%, trong khi OKEx giảm 6%. ICO Analytics cũng lưu ý rằng, mặc dù lưu lượng truy cập liên quan đến thị trường DeFi tăng trưởng đáng kể, không có nền tảng DeFi nào đạt được mức 20 sàn giao dịch tập trung hàng đầu. Đầu tháng 7, công ty phân tích thị trường tiền điện tử Messari nói rằng DeFi chỉ chiếm 1,5% toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tính đến thời điểm báo chí, tổng giá trị bị khóa trong thị trường DeFi chiếm 4,7 tỷ đô la, theo DefiPulse.com.

Lưu lượng truy cập web trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã tăng 13% trong tháng 7, Cointelegraph, ngày 11 tháng 8