Dầu thô WTI quay trở lại thời kỳ hợp nhất - Orbex


OrbexGiá dầu có phần biến động trong vài phiên qua. Sau khi giao dịch mạnh mẽ trên mức 42,00, giá dầu đã nhường chỗ cho đà tăng. Do đó, dầu thô WTI hiện đang giao dịch trong các mức 42,00 và 41,00. Một sự đột phá từ phạm vi này cần phải thuyết phục để duy trì xu hướng. Trong khi xu hướng vẫn tăng, chúng tôi có thể mong đợi hành động đi ngang này sẽ chiếm ưu thế. Về nhược điểm, bên dưới mức xử lý 41,00, các mức thấp trước đó gần 39,00 có thể đóng vai trò là hỗ trợ. Ngược lại, 43,00 tạo thành mức kháng cự quan trọng. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay