GBPUSD có khả năng thanh toán trong phạm vi - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh cũng đang giảm giá từ thứ Sáu tuần trước. Ngay sau khi giá thực hiện một nỗ lực khác để đóng cửa trên 1.3122, GBPUSD đã giảm xuống thấp hơn. Hiện tại, hành động giá có khả năng được hỗ trợ gần mức 1.3000. Chúng tôi hy vọng một số hành động giá khác nhau sẽ mở rộng trong các mức này. Chỉ có một sự bứt phá khỏi phạm vi sẽ xác định xu hướng ngắn hạn. GBPUSD có thể sẵn sàng bứt phá cao hơn theo đà tăng giá, Cần phải có một mức đóng cửa mạnh trên 1.3122 cùng với việc theo dõi để đăng mức cao mới. Mục tiêu chính tiếp theo là 1.3200. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.