Phân tích sóng 3M - 10 tháng 8, 2020 - Fxpro


Fxpro


• 3M tăng bên trong làn sóng điều chỉnh (ii)

• Có khả năng kiểm tra đến 163,50

3M tiếp tục tăng trong sóng điều chỉnh ngắn hạn (ii) - bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ quan trọng 150,00 (đã đảo ngược giá vào tháng 6 và tháng 7), giao với mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của sóng trước đó (2) từ tháng 3.

Sóng điều chỉnh tích cực (ii) thuộc chuỗi xung lực đi xuống ngắn hạn 3 hoạt động từ cuối tháng 6.

3M có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 163,50 (mức cao hàng tháng từ Tháng 6 và mục tiêu hoàn thành wave đang hoạt động (ii)).