Phân tích sóng Palladium - 10 tháng 8, 2020 - Fxpro


Fxpro


• Paladi đã đảo ngược từ mức hỗ trợ quan trọng 2160,00

• Có khả năng tăng lên 2400,00

Palladium gần đây đã đảo chiều từ mức quan trọng mức hỗ trợ 2160,00 (mức cao hàng tháng trước đây từ tháng 5) - đứng gần mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung giá đi lên trước đó từ tháng 6.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 2160,00 bắt đầu sóng xung động ngắn hạn tích cực (iii).

Palladium có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 2400,00 (đỉnh của các đợt trước (i) và (v) từ cuối tháng 6).