Xung 5 sóng USDJPY có thể dẫn đến mức cao mới - Orbex


OrbexCấu trúc USDJPY gợi ý về chu kỳ sóng e bao gồm các sóng sơ cấp Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ. Xung động 5 sóng Ⓐ và sóng điều chỉnh Ⓑ có dạng một đường ziczac kép giảm giá. Sóng xung động Ⓒ hiện đang được phát triển. Các sóng con trung gian (1) và (2) hoàn tất. Do đó, chúng ta có thể thấy sự tăng trưởng tiếp tục trong các sóng phụ (3) - (4) - (5) trong thời gian thích hợp. Mục tiêu 111.70 là mức tối đa trước đó nên khả năng cao là đạt ngưỡng này. Một kịch bản khác cho thấy sự phát triển của sóng điều chỉnh sơ cấp Ⓑ. Sóng cuối cùng (Y) là sóng ngoằn ngoèo ba đường và hiện tại, chúng ta thấy sự tăng trưởng trong sóng x xen vào xu hướng tăng. Sóng x là một đường ngoằn ngoèo tăng. Khả năng là sóng ⓒ của zigzag này sẽ vượt lên trên 106,49. Mức này cao hơn mức tối đa trước đó mà sóng ⓐ hình thành. Những người tham gia thị trường sau đó có thể mong đợi sự giảm giá trong sóng Z cuối cùng xuống còn 103,71. Ở mức đó, hiệu chỉnh Ⓑ sẽ ở mức 76,4% của xung Ⓐ. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách JPY sẽ giao dịch với Orbex - Mở Tài khoản của bạn ngay.