Lời nhắc ngắn hạn khổng lồ Chuỗi liên kết (LINK) Giá để tập hợp 52% ​​- Fxpro


Fxpro


Điều gì đằng sau cuộc biểu tình của Chainlink?
Xu hướng tăng đột ngột của LINK có thể chủ yếu do sự siết chặt của các hợp đồng ngắn hạn trên thị trường kỳ hạn. Do LINK liên tục tăng, tỷ lệ tài trợ của nó vẫn ở mức dưới 0%, dao động ở mức -0,02%.

Thị trường tương lai tiền điện tử sử dụng một cơ chế gọi là "cấp vốn" để đảm bảo thị trường cân bằng. Khi thị trường dao động mạnh về phía người mua, thì người mua phải khuyến khích người bán và ngược lại.

Ví dụ: nếu có một số lượng lớn nhà giao dịch bán khống Chainlink trên Binance Futures, thì tỷ lệ tài trợ sẽ thay đổi tiêu cực. Trong tình huống này, những người nắm giữ hợp đồng ngắn hạn hoặc người bán cần phải trả cho những người nắm giữ hợp đồng dài hạn để duy trì vị thế của họ.

Trong vài giờ qua, khi giá LINK tăng vọt, tỷ lệ tài trợ của nó trên Binance Futures vẫn âm. Đây là dấu hiệu cho thấy rằng khi giá của nó tăng vọt, nhiều nhà giao dịch đã cố gắng bán khống tài sản.

Một vòng lặp hợp đồng ngắn liên tục gây ra tình trạng ép giá ngắn, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua và thúc đẩy động lực của Chainlink.

Lời nhắc ngắn hạn khổng lồ Chuỗi liên kết (LINK) Giá tăng 52%, CoinTelegraph, ngày 10 tháng 8